MP Interim Payroll Management

   

   

   

   

  Over MP Interim Payroll Management

  Salarisadministratie legt elke maand veel druk op uw organisatie. MP Interim Payroll Management is een interim salarisadministratie adviesbureau met veel kennis en ervaring op dit gebied.

  Mijn naam is Marco van der Pijl en ik heb ruim 25 jaar ervaring in het voeren, beheren en managen van (EMEA) salarisadministraties. Voor diverse bedrijven, zowel binnen de accountancy, het MKB alswel (beursgenoteerde) Multinationals voer ik de salarisadministratie.

  Bij vertrek, ziekte of reorganisatie ontstaat soms een tijdelijk tekort aan expertise en capaciteit op de salarisadministratie of personeelsadministratie.  Door deze onvoorziene omstandigheden kan, door de inzet van interim salarisadministrateurs en/of Managers de continuïteit van uw personeels- en salarisadministratie worden gewaarborgd.

  Heeft u tijdelijk behoefte aan extra capaciteit op uw personeels- en/of salarisadministratie om achterstanden weg te werken? Kunt u tijdelijk extra kennis gebruiken voor het oplossen van vraagstukken rondom beloning en salarisberekening? 

  Neem dan contact met mij op voor het bespreken van de mogelijkheden 

  Voortgang in uw organisatie, dat is het waar het bij interim dienstverlening primair om gaat!

  De beschikbare kennis wordt o.a. ingezet om:

    Uw (internationale) salarisverwerking uit te voeren en de controle daarvan te verzorgen.
    De eventuele vragen van uw medewerkers over hun salarisstroken te beantwoorden.
    Acute problemen op te lossen
    Uw pensioenadministratie te verzorgen

    Uw verzekeringenadministratie op orde te brengen en te houden

   • De salarismutaties te verwerken
   •  Coordineren van audits